TP Loonseduinen

Contributie 2024

  1 jaar
Jeugdlid € 20,-
Studenten (uitwonend en maximaal 25 jaar oud € 50,-
Senioren (18+) € 110,-
Afkoop bardienst (hele jaar - 2 bardiensten) € 80,-
Afkoop bardienst (halfjaar - 1 bardienst) € 40,-
Boete bardienst (no-show) - per bardienst € 50,-
Winterlidmaatschap (november t/m februari) € 50,-
 Winterlidmaatschap omzetten naar lidmaatschap (maart t/m december)  € 50,-
   

 

De contributie voor de senioren wordt eind februari / begin maart  afgeschreven, nadat deze is vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering.

Competitieleden betalen € 50,- contributie per jaar.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid, zowel senior als junior, kan slechts geschieden voor 1 februari. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar wordt opgezegd, blijft de contributie over het gehele jaar verschuldigd.

Het afkopen van de bardienst dient eveneens voor 1 februari, per e-mail, te worden gemeld bij zowel de barcommissie als de penningmeester. Na 1 februari wordt het tarief van een boete (€ 50 per bardienst) in rekening gebracht.

Wanneer men, vanwege een blessure of zwangerschap, langer dan drie maanden niet kan spelen, wordt de contributie evenredig aan de niet gespeelde periode in mindering gebracht in het daaropvolgende jaar. Het is de verantwoordelijkheid van de belanghebbende dit tijdig en uitsluitend schriftelijk te melden per e-mail bij zowel de ledenadministratie als bij de penningmeester.

 

Aanmelden als lid

Het is het hele jaar door mogelijk om lid te worden van onze vereniging. Je kunt je aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen, klik hier voor het aanmeldingsformulier.

De verschuldigde contributie wordt door middel van een jaarlijkse incasso (aan het begin van het jaar, na het vaststellen door de Algemene Leden Vergadering) geïnd. Hiervoor dient een machtiging te worden afgegeven via het aanmeldingsformulier.

De ledenadministratie zorgt voor de aanmelding bij de KNLTB (nationale tennisbond). De KNLTB schrijft je in en dan krijg je een officiële digitale ledenpas voor de duur van het lopende seizoen.

Je krijgt toegang tot het besloten gedeelte van de clubwebsite en je krijgt inlogcodes voor de KNLTB app, waarmee je banen kunt reserveren, de ledenpas kunt zien, de ledenlijst van de club en de bardiensten kunt zien en bespreken. 

Contributie nieuw seniorlid: word je gedurende een jaar lid van onze vereniging dan geldt de volgende contributie voor het eerste jaar. 

Aangemeld in Te betalen contributie
Januari t/m maart € 110,-
April € 90,-
Mei € 80,-
Juni € 70,-
Juli € 60,-
Augustus € 50,-
September € 40,- 
Oktober t/m december € 30,- 

 

Contributie nieuw juniorlid: word je gedurende een jaar lid van onze vereniging dan geldt de volgende contributie voor het eerste jaar. 

Aangemeld in Te betalen contributie
Januari t/m september € 20,-
Oktober t/m december  € 10,-

 

Ledenpas

De ledenpas is het bewijs van inschrijving als lid van de bond en de vereniging. Verder is het een wedstrijdpas voor de registratie van competities en toernooien.

Digitale pas en nieuwe pasfoto’s

Alléén bij aanmelding hoef je een digitale pasfoto (voor op je ledenpas) naar de ledenadministratie te mailen.

Ook is er altijd een mogelijkheid om de spelerspas te voorzien van een nieuwe foto. Stuur dan per e-mail een recente digitale pasfoto met vermelding van naam en geboortedatum naar de ledenadministratie. 

Bij junioren moet de foto na 5 jaar worden vervangen en bij senioren na 10 jaar. Bij 50-plussers hoeft de foto niet meer vervangen te worden.

 

Wijzigen van uw gegevens

Vindt er een wijziging plaats van jouw gegevens zoals deze bij de club bekend zijn, geef dan de nieuwe informatie schriftelijk of per mail door aan de ledenadministratie. Ook voor aanpassingen van onjuiste of onvolledige gegevens vragen we je dit schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie te melden. 

 

Afmelden als lid

Afmelden als lid dient schriftelijk te gebeuren bij onze ledenadminstratie per e-mail voor 1 februari.

De afmeldingen die na 1 februari doorgegeven worden zijn te laat voor tijdige afmelding bij de KNLTB. Krijgen wij de afmelding pas na 1 februari binnen dan wordt het voor het lopende jaar circa € 25 in rekening gebracht voor afdracht aan de KNLTB.