TP Loonseduinen

Contributie 2023

  1 jaar
Jeugdlid € 80,-
Studenten (uitwonend) € 50,-
Senioren (en 65-plussers) € 100,-
Afkoop bardienst (hele jaar - 2 bardiensten) € 80,-
Afkoop bardienst (halfjaar - 1 bardienst) € 40,-
 Zomerlidmaatschap (juni t/m augustus)  € 40,-
Zomerlidmaatschap omzetten naar lidmaatschap (september t/m december)  € 30,-
Winterlidmaatschap (november t/m februari) € 50,-
 Winterlidmaatschap omzetten naar lidmaatschap (maart t/m december)  € 50,-
   

 

* Tweede (derde etc.) kind krijgt 25% korting op de te betalen contributie.

De contributie voor de senioren wordt eind februari / begin maart  afgeschreven.

Competitieleden: contributie € 25,00 (excl. lidmaatschap KNLTB circa € 19 voor 2023 mits men nog geen lid is).

Opzegging van het lidmaatschap door het lid, zowel senior als junior, kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

Wanneer men, vanwege een blessure of zwangerschap, langer dan drie maanden niet kan spelen, wordt de contributie evenredig aan de niet gespeeld periode in mindering gebracht in het daaropvolgende jaar. Het is de verantwoordelijkheid van de belanghebbende dit tijdig en uitsluitend schriftelijk te melden per e-mail bij zowel de ledenadministratie als bij de penningmeester.

 

Aanmelden als lid

Het is het hele jaar door mogelijk om lid te worden van onze vereniging. Je kunt je aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen, klik hier voor het aanmeldingsformulier.

De verschuldigde contributie wordt door middel van een jaarlijkse incasso (aan het begin van het jaar) geïnd. Hiervoor dient een machtiging te worden afgegeven via het aanmeldingsformulier.

De ledenadministratie zorgt voor de aanmelding bij de KNLTB (nationale tennisbond). De KNLTB schrijft je in en dan krijg je een officiële digitale ledenpas voor de duur van het lopende seizoen.

Je krijgt toegang tot het besloten gedeelte van de clubwebsite en je krijgt inlogcodes voor de KNLTB app, waarmee je banen kunt reserveren, de ledenpas kunt zien, de ledenlijst van de club en de bardiensten kunt zien en bespreken. 

Contributie nieuw seniorlid: word je gedurende een jaar lid van onze vereniging dan geldt de volgende contributie voor het eerste jaar. 

Aangemeld in Te betalen contributie
Januari t/m maart € 100,-
April € 80,-
Mei € 70,-
Juni € 60,-
Juli € 50,-
Augustus € 40,-
September € 30,00 
Oktober € 20,00 
November € 10,00 
December € -

Het volgende kalenderjaar wordt in februari/maart het bedrag in rekening gebracht zoals hierboven vermeldt.

Contributie nieuw juniorlid: word je gedurende een jaar lid van onze vereniging dan geldt de volgende contributie voor het eerste jaar. 

Aangemeld in Te betalen contributie
Januari t/m maart € 80,-
April t/m juni € 60,-
Juli en augustus € 40,-
September € 20.-
Oktober € 10
November en december € -

Het volgende kalenderjaar wordt medioin februari/maart het bedrag in rekening gebracht zoals hierboven vermeldt.

Ledenpas

De ledenpas is het bewijs van inschrijving als lid van de bond en de vereniging. Verder is het een wedstrijdpas voor de registratie van competities en toernooien.

Digitale pas en nieuwe pasfoto’s

Alléén bij aanmelding hoef je een digitale pasfoto (voor op je ledenpas) naar de ledenadministratie te mailen.

Ook is er altijd een mogelijkheid om de spelerspas te voorzien van een nieuwe foto. Stuur dan per e-mail een recente digitale pasfoto met vermelding van naam en geboortedatum naar de ledenadministratie. 

Bij junioren moet de foto na 5 jaar worden vervangen en bij senioren na 10 jaar. Bij 50-plussers hoeft de foto niet meer vervangen te worden.

 

Wijzigen van uw gegevens

Vindt er een wijziging plaats van jouw gegevens zoals deze bij de club bekend zijn, geef dan de nieuwe informatie schriftelijk of per mail door aan de ledenadministratie. Ook voor aanpassingen van onjuiste of onvolledige gegevens vragen we je dit schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie te melden. 

 

Afmelden als lid

Afmelden als lid dient schriftelijk te gebeuren bij onze ledenadminstratie per e-mail voor 1 februari.

De afmeldingen die na 1 februari doorgegeven worden zijn te laat voor tijdige afmelding bij de KNLTB. Krijgen wij de afmelding pas na 1 februari binnen dan wordt het voor het lopende jaar circa € 19 in rekening gebracht voor afdracht aan de KNLTB.