Lidmaatschap

Contributie 2021

  1 jaar
Jeugd* € 80,00 
Studenten (uitwonend) € 50,00 
Senioren (en 65-plussers) € 100,00 
Afkoop bardienst (hele jaar - 2 bardiensten) € 80,00 
Afkoop bardienst (halfjaar - 1 bardienst) € 40,00 

 

* Tweede (derde etc.) kind krijgt 25% korting!

De contributie wordt medio januari/februari afgeschreven.

Competitieleden: contributie € 25,00 (excl. lidmaatschap KNLTB circa € 19 voor 2021 mits men nog geen lid is).

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

Wanneer men, vanwege een blessure of zwangerschap, langer dan drie maanden niet kan spelen, wordt de contributie evenredig aan de niet gespeeld periode in mindering gebracht in het daaropvolgende jaar. Het is de verantwoordelijkheid van de belanghebbende dit tijdig en uitsluitend schriftelijk te melden per e-mail bij zowel de ledenadministratie als bij de penningmeester.

 

Aanmelden als lid

Het is het hele jaar door mogelijk om lid te worden van onze vereniging. Je kunt je aanmelden door het aaanmeldingsformulier in te vullen, klik hier voor het aanmeldingsformulier.

De verschuldigde contributie wordt door middel van een jaarlijkse incasso (aan het begin van het jaar) geïnd. Hiervoor dient een machtiging te worden afgegeven via het aanmeldingsformulier.

De ledenadministratie zorgt voor de aanmelding bij de KNLTB (nationale tennisbond). De KNLTB schrijft je in en dan krijg je een officiële ledenpas voor de duur van het lopende seizoen. De passen zijn twee jaar geldig. 

Het kan ongeveer twee weken duren voordat de eerste pas er is. Zodra de pas binnen is bij de ledenadministratie wordt die, mits de contributie is voldaan, achter de bar in het clubhuis neergelegd. Hier kun je de ledenpas afhalen.

Eerstejaarsleden worden vrijgesteld van bardienst. Dus als je, je in maart aanmeldt betekend dat, dat je tot en met december dat jaar geen bardienst hoeft te draaien.

Contributie nieuw seniorlid: wordt je gedurende een jaar lid van onze vereniging dan geldt de volgende contributie voor het eerste jaar. 

Aangemeld in Te betalen contributie
Januari t/m maart € 100,00 
April € 80,00 
Mei € 70,00 
Juni € 60,00 
Juli € 50,00 
Augustus € 40,00 
September € 30,00 
Oktober € 20,00 
November € 10,00 
December € -

Het volgende kalenderjaar wordt medio januari/februari het bedrag in rekening gebracht zoals hierboven vermeldt.

Contributie nieuw juniorlid: wordt je gedurende een jaar lid van onze vereniging dan geldt de volgende contributie voor het eerste jaar. 

Aangemeld in Te betalen contributie
Januari t/m maart € 80,00
April € 64,00 
Mei € 56,00 
Juni € 48,00 
Juli € 40,00 
Augustus € 32,00 
September € 24,00 
Oktober € 16,00 
November € 8,00 
December € -

Het volgende kalenderjaar wordt medio januari/februari het bedrag in rekening gebracht zoals hierboven vermeldt.

Ledenpas

De ledenpas is het bewijs van inschrijving als lid van de bond en de vereniging. Verder is het een wedstrijdpas voor de registratie van competities en toernooien.

Bij verlies of vervanging van de pas moet een vervangende pas worden aangevraagd bij de KNLTB. De bond berekent hiervoor ongeveer € 19. Deze kosten worden in rekening gebracht bij het betreffende lid van de vereniging.

 

Verspreiding van de passen en nieuwe pasfoto’s

Elke 2 jaar ontvang je als lid een nieuwe ledenpas. Wanneer de contributie is voldaan, wordt de pas beschikbaar gesteld. Dit is ongeveer eind maart. Je kunt de nieuwe pas dan afhalen in de kantine. De pasjes liggen achter de bar. Alléén bij aanmelding hoef je een digitale pasfoto (voor op je ledenpas) naar de ledenadministratie te mailen. Ook is er ieder jaar een mogelijkheid om voor het nieuwe seizoen de spelerspas te voorzien van een nieuwe foto, ook wanneer je een spelerspas hebt zonder foto. Stuur dan voor 30 oktober per e-mail een recente digitale pasfoto met vermelding van naam en geboortedatum naar de ledenadministratie.

Bij junioren moet de foto na 5 jaar worden vervangen en bij senioren na 10 jaar. Bij 50-plussers hoeft de foto niet meer vervangen te worden.

 

Wijzigen van uw gegevens

Vindt er een wijziging plaats van jouw gegevens zoals deze bij de club bekend zijn, geef dan de nieuwe informatie schriftelijk of per mail door aan de ledenadministratie. Ook voor aanpassingen van onjuiste of onvolledige gegevens vragen we je dit schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie te melden. 

 

Afmelden als lid

Afmelden als lid dient schriftelijk te gebeuren bij onze ledenadminstratie per e-mail voor 1 februari.

De afmeldingen die na 1 februari doorgegeven worden zijn te laat voor tijdige afmelding bij de KNLTB. Krijgen wij de afmelding pas na 1 februari binnen dan wordt het voor het lopende jaar circa € 19 in rekening gebracht voor afdracht aan de KNLTB.

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 478 641 474

Sportpark De Raaij

Raaijweg 13
5825 AL Overloon

KVK-nummer

40215327