Bardienst

Reglement

 • Er wordt geen vergoeding voor de bardienst gegeven. Het hoort tot een verplichte activiteit van elk seniorlid.
 • Het inplannen van de bardienst kan ook via de KNLTB App.
 • Voor het begin van elke maand krijg je een overzicht van de planning. Bij verhindering dien je zelf voor vervanging te zorgen en deze wijziging altijd aan Han Welbers en de coördinator van die maand door te geven.
 • Als je een bardienst wil afkopen, dan moet je dat elk jaar vóór 1 februari aan Han Welbers (e-mail: [email protected]) en Toine Nijssen (e-mail: [email protected]) doorgeven.
 • Het afkopen van de bardienst kost € 40,00 per bardienst. Deze kosten worden samen met de contributie in rekening gebracht.
 • Het afkopen van de bardienst is na 1 februari niet meer mogelijk. Bij het niet (willen) vervullen van de bardienst wordt een boete van € 50,00 per bardienst in rekening gebracht.
 • Je kan je bardienst ruilen met andere leden.
 • Als het ruilen van de bardienst tijdig aan Han Welbers doorgegeven is, dan is diegene die de bardienst overneemt verantwoordelijk. Geef je niet door dat je geruild hebt, dan blijf je zelf verantwoordelijk.
 • Als de bardienst om wat voor reden dan ook niet doorgaat, dan wordt het lid opnieuw ingepland.
 • De openingstijden van het clubhuis: 19:00 uur tot uiterlijk 24:00 uur.
 • Tijdens toernooien en de competitie zijn er aangepaste openingstijden.

Vrijstelling bardienst

 • (65+) Leden die vanwege medische reden niet in staat zijn om bardienst te draaien, kunnen contact opnemen met het bestuur (via [email protected]), zodat deze kan besluiten of men wordt vrijgesteld van bardienst of niet.