Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 • Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt.

Wat moeten wij (laten zien)

 • Welke gegevens we van jullie hebben.
 • Wat we met jullie gegevens doen (ledenadministratie bijv.).
 • Wat we aan anderen doorgeven (alleen KNLTB).
 • Waar we wat (en veilig) bewaren, en hoe lang.
 • Wie welke gegevens mag in zien.

Wat doen wij

 • Tekenen geheimhoudingsverklaring (bestuurs- en commissieleden).
 • Jullie toestemming vragen om gegevens (foto's bijv.) te mogen publiceren.
 • AVG-dossier opstellen.
 • Privacyverklaring op website zetten.
 • Fotoboeken achter inlog zetten.
 • Beperken de zichtbare ledenlijst in het jaarboekje tot naam en telefoonnummer.
 • Hebben er voor gezorgd dat je zelf je gegevens kunt inzien en (deels) wijzigen.
 • Te lezen in het onderstaande pdf "Privacyverklaring TP Loonseduinen"

 

Hieronder vindt u onze privacyverklaring en publicatie persoongegevens formulier die we opgesteld hebben.

Wanneer u een seniorlid bent vragen we u deze publicatie persoonsgegevens in te vullen, te ondertekenen en digitaal retour te sturen als u geen toestemming geeft voor publicatie van persoongegevens naar: [email protected].

Wanneer u (ouder / verzorgen van) een jeugdlid bent, vragen we de ouders / verzorgers om de publicatie persoonsgegevens jeugd in te vullen, te ondertekenen en digitaal retour te sturen naar: [email protected]

Privacyverklaring TP Loonseduinen.pdf Publicatie persoonsgegevens Jeugd.pdf Publicatie persoonsgegevens.pdf